Kraftig europeisk ökning av distributionen av halvledare

Distributionenen av halvledare ökade med hela 70 procent under det andra kvartalet i år jämfört med i fjol, rapporterar DMASS.

2010 ser ut att bli ett rekordår för den europeiska distributionen av halvledare, i en aldrig skådad omfattning, enligt organisationen DMASS (Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists). Under det första halvåret växte distributionsmarknaden med över 50 procent, jämfört med samma period i fjol. För kvartal 2 blev tillväxten hela 70 procent högre än Q2 2009, vilket är den största uppgången någonsin sedan DMASS startade sina mätningar för över 20 år sedan.

Försäljningen under förra kvartalet blev hela 1,5 miljarder euro.

– Det här är den galnaste cykeln vad jag kan komma ihåg. Distributionen är tillbaka på samma nivåer som 2007 och kommer troligen att växa betydligt mycket mera än resten av marknaden i år. Nackdelen med de här kraftiga svängningarna är att kunder inte får sina leveranser, då ökningen av tillverkningskapaciteten inte kommer igång snabbt nog för att möta den här enorma ökningen i efterfrågan. Bokningarna är fortfarande på rekordnivåer och kundernas lager är mer eller mindre tomma, säger Georg Steinberger, ordförande för DMASS.

Ur ett regionalt perspektiv ökar tillväxten överallt, även om siffrorna varierar kraftigt. Jämfört med i fjol växte Östeuropa men anmärkningsvärda 110 procent till 182 miljoner euro. Tyskland växte med 71,9 procent till 498 miljoner euro och italien med 67,6 procent till 166 miljoner euro. Storbritannien stannade på 128 Miljoner euro ( upp 55,5 procent) och den franska marknaden växte med 51 procent till 118 miljoner euro. Österrike ökade med 88,3 procent och Schweiz med 51 procent till 118 miljoner euro. Medan resten av Västeuropa växte aningen under det här historiska genomsnittet som den nordiska regionen till exempel, som växte med 130 miljoner euro, en tillväxt med 64,2 procent, enligt DMASS.

Sett till produktgrupper ökade programerbar logik med 95 procent, krafthalvledare med 84,5 procent, Sensorer med 84,1 procent och standard analoga kretsar med med 72,2 procent, vilka alla växte över genomsnittet. Allla andra grupper på marknaden växte straxt under genomsnittet. De komponentgrupper som uppvisade störst tillväxt var IGBT:er och DRAM, båda med mer än en fördubbling av distributionen.

Det här är en återhämtning över alla förväntningar och över alla sektorer. Men DMASS hoppas dock att siffrorna inte representerar allt för mycket dubbelbokningar.

Comments are closed.