Redaktionsbrev nr. 7 2010

Danderyd august 2010.

Velkommen tilbage fra sommerferien! Nu går de fleste virksomheder i gang og det er tid at planlægge for efterårets første udgave af Elektronik i Norden.

I nummer 7 vil den ene af de to temasektioner tage emnet Produktionsteknik op.
Blandt andet tager vi op kvalitetsrisiko i tidens monteringsteknik, f.eks. på grund af fejlagtig blyfri loddeteknik. Ikke mindst forsvares dette af vidt forskellige størrelser af komponenter på ét kredskort, noget der stærkt påvirker dispenseringen af pasta i hvert loddepunkt. Vi skal også se på kapslingsteknik og integration i kisel i en rapport fra sommerens vigtige IMAPS-konference. Kontakt gerne mig på +46 8 622 55 11, eller mail til gunnar@elinor.se , for at diskutere elektronikproduktion eller give forslag til artikler om emnet.
I forbindelse med temasektionen har vi også en oversigt over nordiske leverandører af produktionsudrustninger.

Den anden temasektion er tilegnet FPGA och ASIC. En SoCkonstruktion kan udføres i ASIC eller programmerbar logik og måden at konstruere og verificere bliver mere og mere ens. Vi ser denne gang først og fremmest på programmerbar logik, blandt andet fordi den tekniske udvikling er så hurtig og at det i dag er muligt at udføre store konstruktioner i FPGA uden at prisen bliver afskrækkende. Men vi ser også på verificering af avancerede SoC-konstruktioner i ASIC.
Hvis du vil diskutere System på Chip eller har forslag til artikler så kontakt Göte Fagerfjäll på email gote@eleino.se eller telefon +46 8 715 72 19.

EKSTRAOPLAG uddeles fra vor stand på messen Elektronik 2010 i Odense, Danmark, 21-23 september. Det betyder for dig som udstiller, at du udover det ordinære danske oplag vil opnå kontakt med messebesøgere fra hele Skandinavien. Gå ikke glip af denne chance. Redaktionelt følger vi op på messen, send gerne redaktionelle nyheder som vi vil forsøge at få med i nr. 7. send til rel@elinor.se    

 

 

Med venlig hilsen
Gunnar Lillieskold

Fra annonceafdelingen:
Glem ikke at tale annoncer med Tommy Jägermo eller Kim Edenbro, husk at annoncer synes bedst i det rigtige redaktionelle miljø. De oplyser gerne om muligheden for at synes bedst muligt i avisen eller på hjemmesiden og i vores nyhedsbrev. Vis hvad du har og kan være for over 25.300 prenumeranter.

Annoncering fra Danmark: ”salgskonsulenterne” att. Mogens Fogh telefon 56 87 06 90 email
salgskon@post10.tele.dk

Fakta: Elektronik i Norden nr. 7 udkommer 3/9. Deadline 16/8.

Utgåva  Materialdag  Utgivningsdag
EiN nr 7  16/8  3/9
EiN nr 8  13/9  1/10

Comments are closed.