HP:s vd avgick

Hewlett-Packard Co vd och tillika styrelseordförande Mark Hurd avgick i fredags efter att en undersökning visat på oegentligheter.

Undersökningen visade på förfalskade utgifter som Hurd lämnat in till företaget och som använts för att dölja en "close personal relationship" med en kvinnlig leverantör, meddelar nyhetsbyrån Reuters. Leverantören ska ha arbetat med marknadsföring hos HP från slutet av 2007 till hösten 2009.

Leverantören ska vidare ha kontaktat HP:s styrelse i juni i år och anklagat Hurd för sexuella trakasserier. Undersökningen visar dock att Hurd inte brutit mot HP:s policy angående sexuella trakasserier men att han haft en nära personlig relation med kvinnan och att han inte meddelats styrelsen för HP om detta.

Comments are closed.