Konkursansökan mot Cellpoint återkallad

Den fordringsägare som i slutet av 2010 inlämnade en konkursansökan mot Cellpoint Connect AB har meddelat att man med omedelbar verkan återkallar sin ansökan från tingrätten.

Ärendet kommer samtidigt även att återkallas från Kronofogdemyndigheten.

Beslutet togs efter att parterna i en förhandling fann att rättsläget kring fordran är oklart och att man har enats om att förhållandet skall lösas på ett konstruktivt vis i positiv anda. Den ämnade lösningen skall vara kassaflödesanpassad men föreslås även inbegripa viss konvertering av eventuell fordran till aktier.

Bolaget fortsätter nu de pågående förhandlingarna med övriga fordringsägare för att vidare klarlägga förutsättningarna och finna en lösning för samtliga parter.

Dagens händelser utgör en god bas för fortsatta samtal i positiv anda vilket medger en normal drift i de etablerade affärsområden som bolaget nu har utvecklat och bolaget kan på så vis följa utsatt kassaflödesplan, enligt ett pressmeddelande från Cellpoint.

Comments are closed.