Mantex får in riskkapital

Miljöteknikbolaget Mantex har säkrat drygt 20 miljoner kronor för att fortsätta sin expansion. Energimyndigheten, riskkapitalfonden Sting Capital, den tyska energijätten RWE samt grundare och anställda i bolaget står bakom finansieringen.

Mantex har utvecklat en röntgenbaserad mätmetod för att snabbt och beröringsfritt kunna mäta fukthalt och andra viktiga egenskaper i organiskt material.

– I stort sett hela personalstyrkan har investerat i bolaget och är nu delägare i Mantex, vilket tydligt signalerar vårt fantastiska teams tro på vår förmåga att utveckla och producera framtidens mätsystem för processindustrin. Alla anställda är mycket motiverade att skapa ett nytt globalt industriföretag. Denna finansiering möjliggör att vi kan fortsätta vår expansion av verksamheten i Europa och Nordamerika, säger Erik Odén, vd vid Mantex.

Riskkapitalfonden Sting Capital går in med 4,6 miljoner och är nu den största svenska investeraren i Mantex.

– Det här är Sting Capitals hittills största investering. Fonden genomförde en mindre investering i bolaget för cirka ett år sedan och vi har därefter kunnat följa bolagets snabba expansion och det stora intresse som finns för Mantex teknologi världen över. När vi nu fick möjlighet att utöka vårt ägande bedömde vi detta som en viktig placeringsmöjlighet, säger Martin Gemvik, Investment Manager vid Sting Capital.

Nära hälften av finansieringen, 9, 5 miljoner, står Energimyndigheten för.

– Företagets mätsystem skapar förutsättningar för bättre kvalitetskontroll och därmed energieffektiviseringar som tidigare inte varit möjligt, säger Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger.

Den tyska energijätten RWE, och tillika tidigare delägare i bolaget, går nu in med ytterligare 3,7 miljoner. Mantex tecknade partnerskap med RWE, Tysklands största energiproducent, under 2009. Investeringen i Mantex var RWE’s första i ett svenskt företag.

Mantex, som ligger i Kista Science City, har vidareutvecklat en etablerad mätmetod inom sjukvården för applikationer inom processindustrin. Applikationer där snabb, noggrann materialanalys av organiska material kan möjliggöra ett ökat utbyte och en minskad energiförbrukning. Bolaget har sedan 2007 stöttats av Energimyndigheten och affärsinkubatorn Sting. När RWE, Tysklands största energiproducent, för 1,5 år sedan gick in som delägare i bolaget accelererades tillväxten: Från fyra deltidsarbetande grundare till idag då bolaget sysselsätter cirka 20 personer, från en prototyp till två industrialiserade produktfamiljer och från samarbete med ett svenskt bolag till flera multinationella kundsamarbeten.

Comments are closed.