Acreo ska kartlägga svensk bredbandssituation

Det finns idag en diskrepans när det gäller information om bredbandssituationen i Sverige. Det gäller, enligt Acreo, både vad som anses vara bredband och vad som är den faktiska tillgängligheten.

Mycket av den information som finns idag är antingen partsinlagor eller alltför otydliga. Det finns därför behov av en samlad och oberoende beskrivning som kan ligga till grund för framtida forskning på området. För att kunna ge en korrekt beskrivning av bredbandsituationen i Sverige avser Acreo därför att genomföra en oberoende analys.

Med bredband avses oftast flera olika saker, beroende på vem som beskriver. Informationen är inte heller tillräckligt utförlig om nätutbyggnaden. Kartläggningen som genomförs under våren skall fokusera på tillgången på nya bredbandsnät och i första hand fiberbaserade; hur detta är utbyggt i landets kommuner och bostadsföretag samt hur konkurrenssituationen ser ut. Valfrihet både avseende tjänster och olika leverantörer är heller inte alltid tydligt varför en viktig del i kartläggningen blir att visa på förekomsten av neutralitet och öppenhet, skriver Acreo i ett pressmeddelande.

– Sveriges position inom bredbandsområdet är välkänt inom EU. Tyvärr är informationen och utvecklingen fragmenterad och delvis baserad på partsinlagor. Det är därför väldigt intressant att göra en tydligare kartläggning av bredbandssituationen i Sverige” säger Crister Mattsson, Senior Advisor på Acreo.

”Acreos analys kommer att kunna peka på den faktiska utvecklingen och därmed vilka lösningar inom bredbandsområdet som behövs för att skapa tillväxt för samhälle och näringsliv.”

Analysen genomförs inom ramen för projektet OASE och kartlägger den aktuella bredbandsituationen i Sveriges kommuner, med inriktning på bostadsföretag och stadsnät.

Comments are closed.