Konkurrensverket stämmer Mälarenergi Stadsnät AB

Förbjud det kommunalägda Mälarenergi Stadsnät AB att sälja bredbandstjänster i Eskilstuna och Hallstahammar. Verksamheten är olaglig och stör konkurrensen. Det menar Konkurrensverket i en stämningsansökan som har lämnats till Stockholms tingsrätt.

Företaget Mälarenergi Stadsnät AB är ett kommunägt företag med Västerås kommun som huvudägare. När företaget säljer bredbandstjänster utanför den egna kommunen begränsas
konkurrensen för privata aktörer, vilket innebär en överträdelse av konkurrenslagen. Därför stämmer nu Konkurrensverket företaget och kräver att domstolen beslutar att verksamheten förbjuds.

Enligt ett tillägg i konkurrenslagen från 2010 är det inte tillåtet för kommuner eller statliga myndigheter att bedriva konkurrensbegränsande säljverksamhet. Kommunerna får inte, enligt konkurrensreglerna, ägna sig åt verksamhet som snedvrider eller hämmar konkurrensen och som dessutom inte är förenlig med kommunallagen.

– Kommunen driver en säljverksamhet på helt andra villkor än privata företag. Kommunalägda bolag kan ta större affärsmässiga risker, och kommuner kan inte försättas i konkurs. Därför vill vi att domstolen sätter stopp för verksamheten som rubbar konkurrensen på marknaden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Det är den verksamhet som Mälarenergi Stadsnät AB har utanför Västerås kommun som Konkurrensverket nu vill stoppa. Den går utanför vad den kommunala kompetensen tillåter. Den kommersiella verksamheten i Eskilstuna och Hallstahammar stänger ute privata företag från marknaden. Det innebär att konkurrensen snedvrids och att utvecklingen av en effektiv konkurrens på marknaden hålls tillbaka.

– Detta är det tredje ärendet på kort tid som vi tar till domstol där offentliga aktörer, enligt vår mening, begränsat konkurrensen för privata företag. Det är viktigt att det skapas rättspraxis på detta område, säger Dan Sjöblom.

Comments are closed.