Mobiltelefoners påverkan på trafiksäkerhet

Regeringen har gett VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, i uppdrag att sammanställa relevant forskning på området om användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning under bilkörning.

VTI ska också sammanställa erfarenheter från länder som tidigare infört sådana förbud. Uppdraget ska redovisas den 31 oktober 2011.

– Kommunikationsutrustning kan vara till stor hjälp, exempelvis vid navigation, men kan även innebära att bilföraren släpper koncentrationen på körningen, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Därför ger vi nu VTI i uppdrag att ta reda på hur mobiltelefoner kan påverka trafiksäkerheten.

Vi använder kommunikationsutrustning i bilar betydligt mer och på andra sätt än för bara tio år sedan. Forskning pekar på att aktiviteter som kräver manuell och visuell uppmärksamhet påverkar körningen negativt och kan leda till olyckor. Syftet med uppdraget är att få en mer heltäckande bild av de aktuella forskningsresultaten och de slutsatser som forskarna kommit fram till. Det kan ifrågasättas om ett förbud mot just användande av mobiltelefon är en effektiv åtgärd för att undvika att förare tittar bort från vägen vid olika andra aktiviteter än själva körningen. Inte minst viktigt är det därför att ta del av andra staters utvärderingar av om förbud efterlevs och om de har haft effekter på trafiksäkerheten, enligt ett pressmeddelande från Näringsdepartementet.

Comments are closed.