Brist på ingenjörer i Sverige

Bristen på ingenjörer gör det svårare för Sverige att klara av en allt hårdnande konkurrens. Den slår också hårt mot olika former av samhällsservice när även den offentliga sektorn drabbas. De stora pensionsavgångarna fram till 2025 kommer att medföra att bristen på ingenjörer, både inom näringslivet och inom den offentliga sektorn, blir ännu större, enligt Ingenjörsförbundet.

Regeringen har också uppmärksammat den hotande bristen i en prognos, baserad på siffror från Statistiska centralbyrån. Man befarar att efterfrågan på högskoleingenjörer kommer att vara dubbelt så stor som tillgången om 20 år.

I mars inledde Volvo PV en rekryteringskampanj för att rekrytera 1 000 personer. 900 av dessa gällde ingenjörer. Det är en av de största kampanjerna biltillverkaren gjort, uppgav Volvo PV då. Men rekryteringarna går trögare än väntat. Det framkom vid en bilindustrikonferens i Göteborg förra veckan, enligt Tidningarnas telegrambyrå, TT.

– Det krävs en tydlig satsning på utbildningar av tekniker och naturvetare. Den specialistkompetens som de står för går inte att förringa. Utan dem stannar både industrin och stora delar av samhällets funktioner säger Terje Andersson, vd Ingenjörsamfundet.

Sedan tidigare har bristen på ingenjörer även belysts i SKTFs personalbarometer, som presenterades i maj. Den visar att 70 procent av personalcheferna i Sveriges kommuner tror att det blir problem att hitta ingenjörer och tekniker framöver, när många går i pension.

Vidare stärks den rådande bilden om ingenjörsbrist av en undersökning som fackförbundet ST genomfört. Den visar tydligt att rekryteringsbehovet inom statliga myndigheter, bolag och universitet innebär minst 10 000 jobbchanser för ingenjörer inom de närmaste fem åren.

– Bristen på ingenjörer är redan här och enligt de prognoser som finns för de kommande åren kommer bristen att öka. Detta får en negativ påverkan på de svenska företagens möjlighet att utvecklas och att vara konkurrenskraftiga, säger Terje Andersson.

För att stimulera ungdomar att välja tekniska och naturvetenskapliga utbildningar driver Ingenjörsamfundet Finn upp – Sveriges största uppfinnartävling för skolungdomar, skolår 6-9.

När Ingenjörsamfundet startade Finn upp-tävlingen 1979 hade antalet sökande till ingenjörsutbildningar börjat minska. Tanken var att genom att låta elever och skolpersonal jobba med kreativitet, problemlösning och teknik skulle intresset öka igen.

Var tredje år deltar tusentals ungdomar i Finn upp. Åren däremellan använder lärarna Finn upps skolmaterial för att inspirera och stimulera intresset för naturvetenskap, teknik och nyskapande. En ny omgång av Finn upp startar till höstterminen i år.

– Vi gör vad vi kan för att råda bot på såväl nuvarande som kommande brist på ingenjörer och tekniker. Men regering och riksdag måste också ta sitt ansvar genom att göra teknik- och naturvetenskapliga ämnen till kärnämnen, lika viktiga som svenska och matte. Det är oerhört viktigt att bredda basen av framtida ingenjörer och tekniker för att både näringslivet och den offentliga servicen ska fungera i framtiden, säger Terje Andersson.

Comments are closed.