Kompetensbrist hot mot innovationsklimatet

61 procent av Sveriges IT- och telekomföretag vill anställa fler medarbetare under 2017. Samtidigt uppger över hälften av bolagens FoU-chefer att brist på kompetens är det största hindret för deras forsknings- och utvecklingsverksamhet. Långt större hinder än kostnadsläget, det geografiska läget eller lagar och regleringar.

Awapatents årliga Innovationsbarometer undersöker klimatet för forskning och utveckling i Sverige. Årets barometer har specifikt tittat på hur IT- och telekombranschen ser på sin FoU-verksamhet. 85 procent uppger att de satsar lika mycket eller mer på sin forskning och utveckling under 2017 som under 2016, och 59 procent vill anställa fler inom FoU. Samtidigt uppger 52 procent att bristen på rätt kompetens är det största hindret för att upprätthålla utvecklingstakten.
– Att kompetensbristen utgör ett stort hinder är något som vi möter hos många av våra forskningsintensiva kunder. Om vi ska upprätthålla innovationstakten i Sverige, är det avgörande att vi lyckas hitta en lösning på den här frågan, säger Magnus Hallin, vd på Awapatent.
Det senaste året har media riktat stor uppmärksamhet mot frågor som rör kostnadsläge och även lagar och regleringar av marknaden. Men enligt FoU-cheferna själva är dessa hinder bara marginella i jämförelse med bristen på rätt kompetens. Var tredje IT- och telekomföretag (29 procent) uppger att kostnadsläget är ett hinder för deras utveckling, medan 6 procent uppger geografiskt läge och 2 procent lagar och regler.
Startupföretaget Mapillary har löst problemet genom att utmana den traditionella föreställningen att människor bor och arbetar på samma ort.
– Om du bara anställer personer på en specifik ort, är det klart att du får svårt med urval. På Mapillary jobbar vi i en distribuerad organisation och anställer de bästa vi hittar, oavsett var de bor. Sedan starten för tre år sedan har vi aldrig haft problem att hitta kompetens och har växt till 25 heltidsanställda. Att kunna anställa personer oavsett var de vill leva och bo, är en stor konkurrensfördel när det gäller att vinna rätt kandidater, säger Jan Erik Solem, vd på Mapillary.
Innovationsbarometern är genomförd av undersökningsföretaget Demoskop på uppdrag av Awapatent. Respondenterna består av ett slumpmässigt urval av forsknings- och utvecklingschefer på företag med svensk verksamhet inom it/telekom samt läkemedel/medtech/biotech, en omsättning på minst 20 MSEK och minst tio anställda i den svenska verksamheten. Undersökningen, i form av telefonintervjuer, genomfördes 9–28 november 2016.

Comments are closed.