Uppkopplade system förhindrar bränder

Under 2015 genomfördes 9 500 räddningsinsatser på grund av brand i svenska byggnader enligt MSB. En stor andel av alla bränder hade kunnat släckas snabbare om fastighetens brandlarm fungerat.

03scneid03

Tyvärr går det inte att garantera att alla brandskyddssystem alltid fungerar utan fel och invaliditet. Genom att få realtidsinformation om vilka fel som behöver åtgärdas kan en stor andel bränder stoppas snabbare. Schneider Electric jobbar ständigt med att ta fram lösningar för att öka säkerheten i svenska byggnader. Nu lanseras det uppkopplade brandlarmsystemet Esmi FireXpert som ger enkel och säker tillgång till brandlarmsysteminformation direkt i mobilen, surfplattan eller datorn.
Systemet möjliggör att koppla samman brandlarmsystem i flera olika byggnader för att få en samlad överblick. Esmi FireXpert lämpar sig därför extra väl till offentliga verksamheter eller stora industrier som har flera lokaler och ett stort antal brandlarm. Men passar också de mindre anläggningarna. Med den internetbaserade lösningen får de ansvariga en överblick av den nuvarande situationen på varje plats, vilket gör det enkelt att prioritera vilken byggnad som behöver besökas. Systemet visar om allting fungerar som det ska och larmar exempelvis om eventuella batterifel i brandlarm eller fel på till exempel rökdetektorer.
– En stor fördel med att använda sig av ett uppkopplat system är att alla ansvariga blir mer säkerhetsmedvetna när de får koll på brandlarmsystemen i realtid, säger Peter Widstöm, Produktchef för Fire & Security på Schneider Electric. Många kommuner har återkommande besiktningar av brandanläggningarna där systemet kan hjälpa till att upptäcka eventuella fel i tid för att undvika anmärkningar.
Esmi FireXpert samlar övervakning och administration på en säker molnplattform. Systemet kan nås var som helst från datorer, surfplattor och smartphones och kräver ingen programvara.

Comments are closed.