Know IT får uppdrag av FMV

Know IT Dataunit har fått ett uppdrag av FMV AK (Anskaffnings Kontor) Sjö avseende kravhantering, projektledning och teknisk handläggning av tjänster kring marina sambands- och ledningssystem.

Uppdraget löper på två år med option om förlängning med ytterligare två år. Ordervärdet uppgår till drygt 16 miljoner kronor (om optionerna avropas).

Uppdraget omfattar tre specialister inom kravhantering och projektledning. Arbetet ska utföras i Stockholm i FMV:s lokaler, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.