LDRA tar hand om arvet

LDRA, som levererar verktyg för automatiserad mjukvaruverifikation, källkodsanalys och test stödjer nu även kod på assemblernivå för MIPS-processorer.

Produkterna är avsedda för tillämpningar som kräver hög tillförlitlighet såsom luftfart-, satellit-, medicin- och rymdfartsapplikationer. LDRA´s uppsättning verktyg ger assemblerstöd för Green Hills och GNU-varianter av MIPS-assembler tillsammans med C-style macro syntax. Det stödet gör det möjligt att fullt ut certifiera äldre, ärvda tillämpningar till de mest rigorösa nivåerna inom DO-178B och FDA-certifiering, enligt företaget.

Äldre tillämpningar saknar ofta källkod vilket gör det omöjligt att få spårbarhet mellan källkod och objektkod, vilket ska verifiera att ingen kod kan trigga igång oväntade eller felaktiga beteenden när tillämpningen exekveras. Med LDRA’s assemblerstöd uppger företaget att tillämpningar som saknar källkod kan ”disassembleras” till objektkod och ge den kompletta uppsättningen artefakter som behövs för certifieringen. Rapporter kan sedan länka källkod och objektkod och uppfylla den strukturella täckningsanalysen vid certifieringar mot till exempel DO-178B.

– MIPS-arkitekturen med sin unika exekveringskapacitet ger ”high-end”-tillämpningar ytterligare bearbetningskraft. Tack vare LDRA assemblerstöd kan ärvda tillämpningar för MIPS-arkitekturen möta nya certifieringsstandarder även om man kanske saknar all högnivåkod, blandat in handkodad assemblering eller innehåller kortspecifik BIOS-kod som tidigare inte kunde certifieras. Med den här integrationen kan verktygsuppsättningen leverera nödvändiga artefakter för att certifiera ärvda applikationer vilket sparar företag utvecklings- och kostnader för att skriva om, testa och verifiera ny kod, säger Ian Hennell, LDRA Operations Director.

LDRA har nyligen även släppt en liknande verktygsuppsättning för ett utökat certifieringsstöd för x86 assemblerkod.

Comments are closed.