Kitron omorganiserar verksamheten i Sverige

Kitron AB:s enhet i Karlskoga har under 2010 och 2011 genomfört ett omfattande omstruktureringsprogram i syfte att anpassa sin verksamhet i relation till kostnader och bemanning. Men företaget kan nu helt  komma att lämna Karlskoga.

Förändringarna har bland annat resulterat i en konsolidering av all administration till Kitron AB i Jönköping.

Under 2011 har diskussioner pågått med den enskilt största kunden i Karlskoga, som lett till en överföring av tillverkningen till ett lågkostnadsalternativ inom Kitron-gruppen. Detta, tillsammans med lägre orderingång inom försvarssegmentet, leder till behov av ytterligare omstruktureringar av enheten i Karlskoga. Denna omstrukturering kan, beroende på resultatet av lokala förhandlingar med facket, leda till en omfattande minskning eller total nedläggning av enheten. Det framgår av ett pressmeddelande från Kitron.

Comments are closed.