Acreos fibrer öppnar nya dörrar

EU satsar fem miljoner kronor på det svenska forskningsinstitutet Acreo. Deras forskare ska i samarbete med europeiska partners ta fram en metod för att med optiska fibrer kontrollera laserstrålars pulser vid mikroskopi, något som skulle öppna nya dörrar inom cellforskningen.

Laserstrålar används allt mer inom biomedicinforskningen, inte minst för mikroskopi. Ofta används tidsupplöst analys för att förstå de processer som pågår i cellerna. Det går till så att man skapar luminescens i cellen med hjälp av mycket korta synliga laserpulser (kortare än en miljarddel av en sekund), och analyserar det ljus som cellen skickar ut.

Det finns idag kommersiella lasrar som skapar de extremt korta ljuspulserna. Det är dock svårt att reglera hur ofta pulserna genereras. Ofta hinner cellens respons inte avslutas innan nästa laserpuls kommer, vilket förstör mätningen. Genom att använda Acreos speciella optiska fiber kan det bli möjligt att kontrollera tidsintervallet mellan pulserna. Om det går att reglera antalet pulser med hjälp av optiska fibrer skulle det innebära nya möjligheter inom cellforskningen.

– Ibland behövs det längre tid mellan pulserna för att kunna studera en viss process i en cell. Om vi kan ta fram verktyg för att kontrollera pulserna kommer det bli möjligt att skapa mikroskop som på ett mer detaljerat sätt kan studera hur celler påverkas av sjukdomar och mediciner, säger Dr. Walter Margulis i ett pressmeddelande.

– Eftersom ljuset propagerar i fibern är det en fördel att utveckla fiberoptiska komponenter för att kontrollera laserpulserna utan att behöva leda ljuset ut från fibern in i en bulkkomponent och tillbaka in i fibern igen.

En stor del av projektet går även ut på att använda optiska fibrer för att generera synliga ljuspulser då den optiska fibern garanterar en perfekt strålkvalitet för att fokusera ljuset.

Forskningen på Acreo kommer att ske under tre år (2011-2014) på forskningslaboratorier i Kista och i Hudiksvall.

– Projektet visar på betydelsen av den forskning och utveckling vi bedriver. Det är också ett bevis på Acreos ledande roll inom elektrooptiska fibrer. Det känns väldigt bra, säger Åsa Claesson, chef för fiberoptikverksamheten vid Acreo.

Comments are closed.