Kiselkarbid upp till 11 procent

I den mest optimistiska prognosen från franska Yole
Développeme kommer kiselkarbid att redan 2015 ta 11 procent av marknaden för elfordon.

Den senaste marknadsundersökningen från franska Yole
Développement identifierar två möjliga scenarier för kiselkarbidkomponenternas användning i elfordon. Den mest pessimistiska prognosen pekar på en start först 2017/2018, och  PV-omvandlare som den största SiC-applikationen framåt 2021. I den mest positiva prognosen når SiC-komponenterna redan 2015 upp till en elvaprocentig marknadsandel.
Företaget kommer att offentliggöra hela sin undersökning på 2013 International SiC Power
Electronics Applications Workshop (ISiCPEAW, som hålls i Stockholm 9-10 juni.

Comments are closed.