Hård Cortex A15-kärna

ARM lanserar ett effektoptimerat "hårt" makro med Cortex-A15-kärna. Implementeringen ger upp till 10 000 DMIPS med låg energiförbrukning.

Makrot baseras på TSMCs 28 nm HPM-process och byggdes med hjälp av Artisans makrobibliotek. Implementeringen innehåller NEON SIMD-teknologi, en virtuell flyttalsenhet och ett 1 Mbyte nivå två cacheminne.

Comments are closed.