Strategiskt partneravtal mellan Congatec och Tritech

Som ett led i Tritechs strategiska satsning på leverantörer av standardprodukter (COTS) inom inbyggda system skriver Tritech ett partneravtal med Congatec.


– Congatec är en mycket viktig i pusselbit, säger Jörgen Carlsson, VD på Tritech Solutions. 

Congatec är teknologiledande inom COM-moduler och är den drivande kraften bakom Q7. Företaget har växt kraftigt under de senaste åren och har idag en stark position på den europeiska marknaden, i Asien och i Nordamerika.
– Congatec är en mycket viktig i pusselbit i vårt totala erbjudande av produkter, tjänster, lösningar och produktionsstöd inom intelligenta inbyggda system, säger Jörgen Carlsson, VD på Tritech Solutions. Företaget är mycket innovativt och blir en av ett fåtal nyckelleverantörer inom affärsområdet Integrated Solutions.
– Samarbetet med Tritech är mycket viktigt för Congatec, säger Bernd Hacker, försäljnings- och marknadsdirektör hos Congatec. Vår kärnkompetens är att utveckla och leverera marknadens mest konkurrenskraftiga industridatormoduler och Congatec har stort behov av partners som kan leverera kompletta lösningar och tjänster inom COM Express och Q7.

Comments are closed.