Kiselkarbid för fordon

STMicroelectronics presenterar ett program för effekthalvledare i kiselkarbid avsedda för elfordon. Komponenterna kvalificeras enligt standarden AEC-Q101.

Kiselkarbid gör det möjligt att öka verkningsgraden för elfordon. Från ST kommer en ny generation dioder och MOSFETar i kiselkarbid för effektmoduler diskreta lösningar till alla delar av elfordon. Det gäller till exempel spänningsomvandlare till motorerna, inbyggda batteriladdare och DC_DC-omvandlare.
Dagens effektmoduler använder normalt sett vanliga kiseldioder och IGBTer. Men med kiselkarbid går det att tillverka små komponenter som klarar väl över de 400 V som används i dagens drivlinor till elfordon. De mindre komponenterna har också lägre internt motstånd och snabbare omslagstider, vilket minimerar energiförluster och gör det möjligt att bygga mindre och lättare moduler.
– Många stora fordonstillverkare satsar nu på kiselkarbid för framtida produktutveckling, säger Mario Aleo, Group Vice President och General Manager, Power Transistor Division. De behöver den högre effektiviteten i jämförelse med kisel. Vi har visat att tekniken kan ge överlägsna prestanda och vi har kommit så långt i vår produktkvalificering att vi kan leverera produkter i volym år 2017.
ST är ett av de första företagen som producerar högspännings-MOSFET i kiselkarbid. Den första 1200 V-versionen introducerades redan 2014 och klarar att arbeta i 200 °C. Hittills har komponenterna producerats i en anläggning med fyrtumswafers, men ST skalar nu upp anläggningen till sex tum. Det gäller både dioder och MOSFETar och omläggningen beräknas vara klar under året.
ST har redan kvalificerat sina 650 V SiC-dioder till AEC-Q101 och kvalificeringen av 650 V MOSFETar och 1200 V dioder beräknas vara klar tidigt under 2017. Kvalificeringen av 1200 V MOSFETar skall vara klar i slutet av 2017.
650 V SiC-dioden STPSC20065WY produceras idag i volym enligt DO-247. 1200 V SiC-dioden STPSC10H12D levereras i provkvantiteter till utvalda kunder. Samma sak gäller 650 V SiC-MOSFETen SCTW100N65G2AG. Den kapslas idag i HiP247, men kommer också att finnas i ytmonteringskapseln H2PAK för mera kompakta konstruktioner.

Comments are closed.