ÅAC Microtec får viktigt rymdkontrakt

European Space Agency, ESA ,has gett Uppsala-baserade ÅAC Microtec uppdraget att utveckla en avancerad och miniatyriserad rörelsestyrenhet för framtida robotbaserade resor till Mars. Kontraktet för MCC-X (Miniaturized Motion Controller for Robotic Exploration) är värt 1 950 000 euro och projektet skall vara klart år 2019.


Bild: UK Space Agency

Miljön på Mars och planetens månar är minst sagt extrem. Temperaturen skiftar konstant mellan extrem kyla och extrem köld och det innebär speciella problem relaterade till utvidgning och sammandragning hos material. Olika material expanderar på olika sätt, vilket kan ge förslitningar i fogarna. För att undvika det kan det vara nödvändigt att värma en komponent till en stabil temperatur, men det ger i sin tur problem, speciellt under långa och kalla Marsnätter.
ÅAC Microtec har expertis både inom materialegenskaper och miniatyriserade elektroniksystem för rymdbruk och det innebär att ÅAC fick det åtråvärda uppdraget.
– Med ÅAC Microtecs teknologi är det möjligt att konstruera mycket homogena komponenter med ett fåtal material som har samma karakteristik, säger Gianfranco Visentin, chef för ESAs Automation & Robotics Section. Det minskar behovet av energislösande temperaturkontroll. Företagets miniatyriseringsteknologi är en annan nyckelfaktor.
– Vi är en ledande tillverkare av miniatyriserade system för de mest extrema rymdmiljöer och det här projektet är en viktig fjäder i hatten, säger Mikael Andersson, CEO för ÅAC Microtec.
MCC-X-projektet kommer också att involvera CSEM (Swiss Center for Electronics and Microtechnology) och Maxon Motor. Bägge fungerar som underleverantörer åt ÅAC Microtec. Målet är att utveckla en miniatyriserad rörelsestyrning med modulariserade subsystem. Ett av subsystemen kan vara kraftelektroniken för motorerna, ett annat datorsystemet för styralgoritmerna etc. På det sättet kan konstruktionen anpassas beroende på olika krav.

Comments are closed.