Kiselplattform för kvantdatorer

Forskningsinstitutet imec ökar sina aktiviteter vad gäller kvantdatorer. Imec kommer att implementera qubits och öka stödet för nanoelektronikfunktioner för kvantdatorer med en kiselbaserad plattform som tagits fram i samarbete med EU-projekten ECSEL, SENATE och TAKE-5.

Kvantdatorer är ett tänkbart sätt att lösa komplexa dataproblem. Tekniken använder kvantfysik för att skapa och manipulera kvanttillstånd inom elektroniska enheter (qubits) och anses kunna ge mycket höga prestanda. Bland de många förslagen att implementera qubits anses allmänt de baserade på kiselteknologi ha bäst möjlighet att kunna anpassas till omvärlden.
Målet för imec är att etablera en brygga mellan den mest avancerade transistorteknologin och kvantteknik och på det sättet ge en naturlig expansion av företagets kiselplattform. Tanken är att kunna demonstrera kvantteknik som är kompatibel med de plattformar som redan finns i industrin. Imecs plattform skall hjälpa till att konvertera demonstratorer i laboratoriemiljö till kommersiella produkter. Projektet kommer att vara öppet för universitet SMEer och industripartners som arbetar med institutets program för kvantteknik.
– Inom de närmaste årtiondena kommer vi att se en våg av applikationer baserade på kvantteknik, från kommunikation, simulering och avkänning, till beräkningar, säger Jo De Boeck, teknisk chef hos imec. Men för att klara detta behöver industrin tekniskt stöd för att adoptera och integrera tekniken i produkter och tjänster. Imecs kiselplattform används idag för att utvärdera möjligheter från 5 nm och nedåt och plattformen är idealisk som startpunkt för att implementera kvantenheter.

Comments are closed.