Kinesiskt monopol för sällsynta jordartsmetaller

Av förra årets världsproduktion av sällsynta jordartsmetaller, som uppgick till 124 000 ton, stod Kina för 120 000 ton. Monopolet kan utgöra ett hot mot elektronikindustrin.

Fredrik Braconier har i dagens utgåva av Svenska Dagbladet uppmärksammat hotet från ett kinesiskt monopol.
I Australien finns gruvbolaget Lynas med en av världens rikaste fyndigheter av jordartsmetaller. Myndigheterna i Australien har skjutit upp sitt ställningstagande huruvida kinesiska intressen skall få ta över denna verksamhet. Redan tidigare har Kina kunnat överta en mindre gruva i Australien för sällsynta jordartsmetaller. Och i Kina sker stor utvinning, främst i Mongoliet.
I periodeiska systemet finns gruppen sällsynta jordmetaller, även kallade lantaniderna, som omfattar Lantan (La, atomnummer 57), Cerium (Ce nr 58), Praseodym (Pr, nr 59), Neodym (Nd, nr 60), Prometium (Pm, nr 61), Samarium (Sm, nr 62), Europium (Eu, nr 63), Gadolinium (Gd, nr 64) Terbium (Tb, nr 65), Dysprosium (Dy, nr 66), Holmium (Ho, nr 67), Erbium (Er, nr 68), Tulium (Tm, nr 69), Ytterbium (Yb, nr 70) och Lutetium (Lu, nr 71).
Neodym är ett viktigt ämne för elektronikindustrin. Det används i permanentmagneter för elmotorer. Ett potentiellt stort användningsområde är i hybridbilar. EUs ekodesigndirektiv för motorer (Se EIN nr 11, sid 43, som kan läsas i den elektroniska tidningen på vår hemsida) ställer så höga krav på verkningsgrad att elmotorer med permanentmagneter i många fall blir ett nödvändigt val för industrin.
Andra sällsynta jordartsmetaller som används inom elektronikområdet är europium, som finns i TV- och dataskärmar. Lantan används i batterier och bränsleceller. Erbium används som störämne i halvledarprocesser.
Yttrium används bland annat i lågenergilampor, liksom europium och terbium.
I sammanhanget skall påpekas att ytterbium ofta förväxlas med yttrium (nr 39). Yttrium används t ex i YIG-oscillatorer och YIG-filter (Yttrium-Iron-Garnet) för mikrovåg, där fördelen är ett högt Q-värde (ofta kring 1000) och avstämbarhet via ett magnetiskt fält.
Yttrium upptäcktes 1794 av Gaudin och fick sitt namn efter fyndplatsen Ytterby, strax utanför Vaxholm.
Yttrium brukar uppträda tillsammans med sällsynta jordartsmetaller. Analyser av de stenar från månen som Apollo förde med sig tillbaka till jorden visar ett relativt stort innehåll av Yttrium.

Comments are closed.