Transmode först med optisk lösning

Transmode, som levererar optiska nätverkslösningar, uppger sig vara först ut på marknaden med en lösning för optisk Multi-Service Mobile Backhaul.

Denna enligt företaget unika lösning för WDM över fiber stödjer både ”hybrid” och traditionell TDM och Ethernet-trafik men ger också stöd för synkroniseringsströmmar över en våglängd. Enligt Transmode gör lösningen det därför möjligt att ha en friktionsfri övergång till Ethernet och helt IP-baserade backhaulnät samt erhålla en kostnadseffektiv utbyggnad av 3G- och LTE-tjänster.
Med hjälp av multipla synkroniseringssignaler till basstationen kan enligt Transmode operatören samtidigt stödja en mix av 2G (TDM), 3G (TDM/Ethernet) och LTE/4G (Ethernet) radiobasutrustning samt befintliga E1/T1, FE/GE och STM-1/OC-3 för en eller flera mobiloperatörer. Genom att flera olika trafiktyper och tjänster stöds möjliggörs en gradvis migrering och man kan göra selektiva kapacitetsuppgraderingar i tätbebyggda områden utan att påverka nätets arkitektur. Det gör den lämpad att stödja övergången till helt IP-baserad kommunikation även i fasta nät, enligt företaget..

Den nya Multi-Service Mobile Backhaul-lösningen är en del av Transmodes Intelligent WDM (iWDM (TM))-baserade TM-Serie och består av tre delar.
Access
Samlar E1/T1 och Ethernet signaler i upp till 8 synkroniseringsgrupper i en enkel våglängd från basstationer och samlokaliserade DSLAMar.
– Innehåller olika 1U stora Access noder med stöd för olika kapacitetskrav
– Stödjer upp till 16x E1/T1 + 4x Fast Ethernet/Gigabit Ethernet (linerate) per 1U- enhet, med kaskadmöjlighet för högkapacitetsnoder.
Hub
– Aggregerar E1/T1 trafik från accessnoderna till STM-1/OC-3 signaler
– Levererar insamlad Fast Ethernet och GbE signaler för vidare transport i nätet
Backhaul
WDM-baserad Lager 1 och Lager 2 transportlösning för SDH/SONET och Ethernet trafik.

 

 

 

 

Comments are closed.