Kina kapar tariffer för viss elektronik

De kinesiska myndigheterna har beslutat att skära ner på importtarifferna för vissa elektronikprodukter, enligt, Xinhua News Agency, och hänvisar även till uppgifter publicerade i Chaona Daily.

Kina halverar importtarifferna för vissa elektronikprodukter såsom laptops och digitala kameror, vilket gynnar multinationella företag såsom Hewlett-Packard Co och Dell Inc och ska stimulera försäljningen på världens snabbast växande IT-marknad.

Enligt ett uttalande från Ministry of Finance, via dess webbsida, på torsdagen i förra veckan kommer importtarifferna på datorer, digitala videospelare och kameror att sänkas från 20 procent till 10 procent, alltså en halvering, från och med 27 januari.

– De kinesiska myndigheterna uppfyller löftet till WTO, säger Wang Jiping, forskningschef vid International Data Corporation (IDC) China, ett IT-marknadsanalysföretag.

Kinas president Hu Jintao uppges ha verkat för närmare bilaterala band mellan USA och Kina för att stimulera en global ekonomisk återhämtning, under sitt besök i USA. Tulleftergiften kan hjälpa utländska företag att få en bättre prissättning på den kinesiska marknaden.

Enligt IDC innehade det inhemska företaget Lenovo den ledande positionen på PC-marknaden i Kina med en marknadsandel på 28,8 procent under det tredje kvartalet 2010, vilket kan jämföras med Dell’s 10 procent och HP’s 9,2 procent.

Kinesiska medier rapporterade nyligen om att importtariffen för en iPad var 1 000 yuan (152 dollar). Priset för en 16 GB iPad var med importtariffen inräknad cirka 150 dollar dyrare i Kina än i USA. Nu reduceras tulltariffen från 1 000 yuan till 500 yuan.

– Förändringen kommer att möjliggöra för distributörer och handlare att sätta sina priser i nivå med de i utlandet och då få bort incitamentet för konsumenterna att köpa sina digitala produkter någon annanstans, menar Wang.

Förut åkte många konsumenter från det kinesiska fastlandet till Hongkong eller till USA för att köpa sina elektronikprodukter.

Comments are closed.