Telit förvärvar Motorolas M2M-linje

Telit Wireless Solutions meddelar att de tar ett viktigt steg för att substantiellt förstärka sin globala position på M2M-marknaden genom att förvärva Motorolas linje M2M-moduler samt genom att överta de anställda inom verksamheten.

Telit och Motorola har träffat ett definitivt avtal där Telit förvärvar Motorolas M2M-linje modulprodukter. Räknat bakåt i tiden innebär förvärvet en konsoliderad omsättning för Telit (pro forma) på cirka 180 miljoner dollar för 2010. Detta motsvarar en marknadsandel (också pro forma)  på cirka 20 procent baserat på den senaste marknadsanalysen av Beecham Research, (Beecham Research Market Brief: Worldwide Cellular M2M Modules Forecast, August 2010).

Försäljningen är föremål för sedvanliga villkor och myndighetsgodkännanden.

Comments are closed.