ISO-certifikat för kvalitet

Efter granskning av Bureau Veritas, har RECAB Embedded Computers AB (Sverige), RECAB ApS (Danmark) samt RECAB AS (Norge) blivit ISO 9001-certifierade.

Certifieringen inkluderar samtliga avdelningar, som försäljning, utveckling, systemintegration, logistik och support/service. Mads Poulsen, koncernchef för Recab, är mycket nöjd.

– Det är ett fantastiskt erkännande för oss som organisation att våra processer nu är certifierade enligt ISO9001. Certifikatet är ett kvitto på att vår kvalitet uppfyller högt ställda krav. Dessutom har certifieringsarbetet bidragit till att öka vår effektivitet när det gäller systemintegration och test.
Bureau Veritas uppskattade särskilt att engagemanget och intresset för kvalitetssäkring genomsyrade hela organisationen, samt även företagets professionalism i arbetet med revisionshantering och dokumentation.

Comments are closed.