Källkodsgranskning i MATLAB

I MathWorks nya version av produktfamiljerna MATLAB och Simulink finns bland annat Simulink Code Inspector, som automatiserar granskningen av källkod som skapas från Simulink-modeller.

R2011b-versionen uppdaterar även 82 andra produkter, däribland Polyspace-serien för verifiering av inbyggd programvara. Några av nyheterna i MATLAB är:
* MATLAB: Snabbare uppstart på Windows med Startup Accelerator, möjlighet att  läsa och skriva delar av matriser från MAT-filer och ett nytt verktyg för kalkylbladsimport
* Parallel Computing Toolbox: Öka antalet parallella processer från 8 till 12
* Image Processing Toolbox: Parallell blockbearbetning av stora bilder med Parallel Computing Toolbox
* Global Optimization Toolbox: Blandad heltals/icke-linjär programmering i genetisk algoritmlösning
* Statistics Toolbox: nya funktioner (”lasso” och ”elastic net”) för val av regressionsvariabel i mångdimensionella datamängder
* Financial Derivatives Toolbox: Prissättnings- och känslighetsberäkningar för avsättningar till amorteringsfonder (”sinking funds”), intervallobligationer och ökande/sjunkande kupongobligationer
* Data Acquisition Toolbox: Mätsupport för IEPE-accelerometer
* Instrument Control Toolbox: Stöd för seriell Bluetooth-kommunikation
* Bioinformatics Toolbox: NGS-webbläsare för visning av flera spår av sekvensjusteringsdata som lagrats i SAM/BAM-format
* Robust Control Toolbox: Automatisk optimering av godtyckliga reglerarkitekturer
* MATLAB Coder: Skapande av MEX-funktioner som kan exekveras på flera kärnor och som använder parallella for-loopar

I Simulink ändras bland annat detta:
* Simulink: Projekthantering för bibliotek, modellkomponent, skript och MATfilkonfigurationshantering
* Simulink Coder: Parallell exekvering på processorer med flera kärnor för host-baserade målsystem och xPC Target
* Embedded Coder: Kodtäckning med LDRA Testbed och funktionsprofilering för SIL- och PIL-tester
* Simulink Fixed Point: Autoskalning med hjälp av extraherade signalintervall
* Simulink Design Optimization: Stöd för krav i frekvensdomänen under modelloptimering
* SimElectronics: Halvledarkomponentmodeller med temperaturberoende beteende och konfigurerbara termiska portar
* SimEvents: Snabbare simulering av tidsdiskreta händelsemodeller och förenklad modellering av hybridsystem
* IEC Certification Kit: ISO 26262-support för Simulink Design Verifier och Simulink Verification and Validation

Comments are closed.