Intel-processorer på 32 nm

I fjärde kvartalet drar Intel igång volymproduktionen av mikroprocessorer i 32 nm CMOS. Det blir processorer både för desktopdatorer och för laptopdatorer. Redan nu finns en färdig 32 nm-fabrik. Ytterligare en går i gång i slutet av året och tutalt fyra fabriker kommer att producera 32 nm-kisel nästa år.

– Det mesta är sig likt från 45 nm, säger Mark Bohr, senior fellow från Intel. Därför räknar vi också med att få upp processutbytet minst lika snabbt som för 45 nm-processen.
För några år sedan var de flesta helt övertygade om att steget till 32 nm skulle kräva stora förändringar, med bland annat EUV-litografi (Extreme UV). Men återigen har Intel visat att det går att sträcka de gamla produktionsmetoderna ytterligare en generation. 32 nm-processen använder våt litografi för de kritiska maskerna, men annars verkar skillnaderna från 45 nm snarast mindre än de från 65 till 45 nm.
Det är alltså sannolikt att Intel snabbt skall kunna få fart på 32 nm-processen. 45 nm-processen drog igång dubbelt så snabbt som 65 nm-processen och Mark Bohr tror alltså att det kan gå ännu snabbare den här gången.
Det innebär att Intel fortsätter att uppfylla Moores lag. Antalet transistorer dubblas vartannat år och 32 nm skalar lika bra som tidigare generationer. Dessutom har man märkligt nog lyckats att minska läckströmmarna och öka prestanda jämfört med 45 nm. Och på samma sätt som tidigare kan man välja mellan prestanda och läckström i de olika konstruktionsdelarna.
På samma sätt som för 45 nm handlar det också om två processer: en för snabba processorer och en för systemkretsar. De två processerna har kodnamnen P1268 och P1269 och den senare är optimerad för minimal effektförbrukning.
Den nya Westmere-generationen av processorer är egentligen "bara" en 32 nm-anpassning av nuvarande Nehalem-generationen. Intel fortsätter sin "tick-tock"-strategi för riskminimering, där första processorn på en ny process har samma arkitektur som den sista på föregående process. Året därefter, när den nya processen är inkörd, kommer en stor arkitekturrevision. Den har kodnamnet "Sandy Bridge".

Comments are closed.