Väntad nedgång för Note

Senaste rapport pekar nedåt, med en negativ utveckling under Q4. Note har dock planerat för klara en marknad som viker med 30 procent.
Kring 400 personer kommer att lämna Note under första halvåret, vilket innebär en minskning med 50 procent. Arbetsintensiva tillverknings- och inköpstjänster flyttas successivt till kostnadseffektiva länder.
Försäljningen för helåret 2008 minskade till 1709,5 (1743,8) MSEK. Omstruktureringskostnader på 80 MSEK belastar rörelseresultatet som hamnar på -3,8 (111,9)MSEK.
Under fjärde kvartalet sjönk omsättningen till 414,5 (458,6) MSEK och rörelseresultatet dök till -47,9 (28,5) MSEK, vilket dock belastas av kostnader för omstrukturering på 50 MSEK.
Styrelsen har beslutat att ingen utdelning skall ske för verksamhetsåret 2008.

Comments are closed.