Intel köper McAfee

Intel har tecknat avtal om att förvärva säkerhetsföretaget McAfee genom uppköp av samtliga aktier i företaget med ett pris på 48 cent per aktie.

Det motsvarar en total kostnad beräknad till cirka 7,68 miljarder USD (cirka 54 miljarder SEK). Båda företagens styrelser har godkänt affären, som kommer att slutföras efter aktieägarnas och myndigheternas godkännande och att alla villkor i avtalet uppfyllts.
McAfee kommer, efter att affären godkänts och slutförts, att vara ett helägt dotterbolag till Intel och rapportera till Intels Software and Services Group, som leds av Renée James, Intel senior vice president.

Comments are closed.