Dome Productions väljer Net Insight

Dome Productions, ett av Kanadas ledande produktions- och mediabolag väljer Net Insights Nimbra-plattform för ett nytt nationellt produktions- och distributionsnät.

Det nya nätet kommer att användas för direktsänd-TV från olika sportevenemang såsom NHL Hockey, CFL Football, MBL Baseball och andra liknande evenemang från olika platser i Kanada till kunder globalt.
– Efter en noggrann utvärdering och test av flera olika leverantörer beslutade vi oss för Net Insight Nimbra-plattform tack vare dess beprövade teknologi och användarvänlighet, säger Mike Johnson, teknisk chef på Dome Productions.
Net Insight erhöll ordern i nära samarbete med en lokal partner, Applied Electronics Limited, i Kanada.

Comments are closed.