Intel investerar i EUV-litografi

Intel och ASML meddelar att de nått fram till ett avtal som ska påskynda nästa generations teknik avseende tillverkning av halvledare på 450 mm wafers och med extrem UV (EUV)-litografi. Affären uppges totalt vara värd hela 3,3 miljarder euro under 5 år.

I en första fas avsätter Intel 829 miljoner euro till ASML:s forsknings- och utvecklingsprogram. Det ska påskynda utvecklingen av nya tekniker för 450-millimeters wafers och extrem UV (EUV)-litografi. Intel kommer också initialt att förvärva 10 procent av aktierna i ASML för 1,7 miljarder euro och åtar sig att köpa en ytterligare 5-procentig andel för 838 miljoner euro. Denna andra fas av programmet är dock villkorad av ASML:s aktieägares godkännande. Den delen av av talet innehåller även ett extra åtagande från Intel som avser en FoU-finansiering på ytterligare 276 miljoner euro. Avtalet innehåller också åtaganden om att Intel kommer att köpa utvecklings- och produktionsverktyg för 450 mm wafers och EUV-litografi från ASML.

Målet uppges vara att förkorta ledtiden för att ta fram litografisk utrustning som stödjer dessa tekniker med så mycket som två år och, som i sin tur, ska resultera i betydande kostnadsbesparingar och andra förbättringar avseende produktivitet för halvledartillverkare.

Båda faserna i programmet är föremål för sedvanligt godkännande från myndigheter. Företagen förväntar sig att avtalet i sin helhet kan avslutas efter aktieägarnas omröstning under det tredje kvartalet i år.

Comments are closed.