Intel investerar i europeiskt forskningscenter

Intel har ingått ett avtal med Commissariat à l'Énergie Atomique, Grand Equipement National de Calcul Intensif och Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines om att skapa ett forskningscenter med syfte att bana väg för framtida datorer med tusentals gånger högre prestanda än dagens snabbaste superdatorer.

Centret kommer att gå under beteckningen Exascale Computing Research Center där exascale syftar på datorer med kapacitet att exekvera en biljon (10^12) instruktioner per sekund. Det kommer att ingå i Intel Labs Europe, Intels europeiska forskningsnätverk som består av 900 forskare.
Intel kommer att investera flera miljoner euro i forskningscentrat under en treårsperiod. De övriga organisationerna kommer att tillsammans investera en lika stor summa under perioden.

Comments are closed.