Samarbete mellan Hectronic och ÅF

Ett avtal mellan embeddedföretaget Hectronic och teknikkonsulten ÅF ger de bägge företagen bättre möjligheter att göra helhetsåtagande för utveckling av produkter med inbyggda system.

Hectronic är expert på utveckling och produktion av datorplattformar för inbyggnadsapplikationer och ÅF har en mängd konsulter inom alla teknikområden som behövs för utveckling av färdiga produkter. De båda företagens kunnande och resurser kompletterar varandra.
Trenden går mot kortare utvecklingstid, vilket gör att många kunder vill lägga ut all utveckling av hårdvara och mjukvara och dessutom integrationen till en färdig produkt. Hectronics vd Stefan Löf menar att samarbetet med ÅF är strategiskt viktigt.
– ÅFs applikationskunnande och erfarenhet från utveckling av applikationsmjukvara är en viktig pusselbit när det gäller att kunna erbjuda utveckling av nyckelfärdiga produkter.
ÅF får å sin sida en partner som är expert på CPU-plattformar, med både egenutvecklade standardprodukter och kundanpassade CPU-plattformar.
– Hectronics kunskap i att utveckla CPU-kort är ett utmärkt komplement för ÅF, säger John Adam Zamore, ansvarig för produktutveckling på ÅF. Våra kunder frågar allt oftare efter färdiga lösningar i form av moduler och byggblock som snabbt kan anpassas till deras produkter.
Samarbetsavtalet är icke-exklusivt och påverkar inte Hectronics eller ÅFs samarbeten med andra företag.

Comments are closed.