Instrumentcenter säljer Rohdeinstrument

Vissa av Rohde & Schwarz instrument, kommer förutom Hameg-sortimentet, även att säljas av  Nyköpingsbaserade företaget Instrumentcenter AB.

Instrumentcenter hade under 28 år sålt instrument från Hameg när Rohde & Schwarz köpte upp Hameg. Intentionen var att Rohde & Schwarz helt och hållet skulle ta över försäljningen av Hameginstrumenten i Europa. Så skedde i många länder, men inte i Sverige.
Det blev så att Rohde & Schwarz visserligen från de egna kontoren säljer Hamegs program av instrument, men att även Instrumentcenter kunde fortsätta som en säljkanal.
Nu ger Rohde & Schwarz Sverige AB Instrumentcenter ytterligare mandat: De får förutom Hamegsortimentet även sälja delar av R & S sortiment, sådana instrument som oscilloskop, spektrumanalysatorer, generatorer och effektmetrar.
– De och vi vänder oss till olika marknadssegment, förklarar Jan Ploug, vd för R&S.
– Instrumentcenter vänder sig i stor utsträckning till små- och medelstora företag. Dessutom ser vi nu ökad användning av elektronikinstrument bland våra kunder, säger Instrumentcenters vd Bengt Arne Lundeqvist. De som tidigare enbart arbetade med elinstallationer behöver idag instrument för såväl nätverk som för spektrumanalys.
Han grundade företaget  Elinstrument som år 2000 köpte Instrumentcenter. Dess verksamhet låg i Arboga. Efter köpet, och flytt till Nyköping, ändrades hela verksamhetens namn till Instrumentcenter.
– Vi insåg att våra kunders intresse försköts från el till elektronik, därför var det naturligt att behålla firma Instrumentcenter och satsa på elektronikinstrument. Satsningen har visat sig vara riktig. Vår omsättning har successivt ökat och i år omsätter vi 12 MSEK. Genom att nu kunna sälja även instrument från Rohde & Schwarz tror vi på fortsatt ökad försäljning.
Instrumentcenter har för utom sin distributionsverksamhet egna agenturer. Man hyr ut instrument och har eget kalibreringslab för lågfrekvens.

 

Comments are closed.