Hög verkningsgrad i ny spänningsomvandlare

För DC/DC-omvandlaren LT8610 lovar Linear Technology upp till 96 procents verkningsgrad och över 90 procent över hela belastningsområdet. Dessutom har den barar 2,5 µA viloström i “burst mode”.
Det pågår något av en tävling bland tillverkare av DC/DC-omvandlare att lyckas höja verkningsgraden i spänningsomvandlare. I vissa fall lyckas man komma upp till så mycket som 98 procent, men då enbart vid en viss delbelastning.
Linear Technologys LT8610 arbetar med upp till 2,2  MHz switchfrekvens vilket innebär att man kan välja låg induktans och låga kapacitansvärden. Omvandlarfrekvensen kan justeras, ned till 700 kHz och omvandlaren kan synkroniseras mot en yttre frekvens.
Inområdet kan ligga mellan 3,4 V och 42 V. Det gör kretsen idealisk att användas i fordonssammanhang där spänningen vid kallstart kan gå ned till 4 V eller gå upp till 40 V på grund av induktiv belastning av startmotor/startmotorrelä.
Ut kan kretsen leverera upp till 2,5 A och spänningen kan regleras ända ned till 0,97 V.
Vid 1 A tillåter kretsen en “drop out”, dvs skillnadsspänning mellan in-och utgång ned till 0,2 V.

Comments are closed.