Inission köper Sweco Elektronik

Inission förvärvar Sweco Elektronik i Västerås som 2018 omsatte ca 36 MSEK med EBT på 10%. Bolaget har 23 anställda och utgörs av en utvecklingsdel och en produktionsdel.


Fr v Mikael Helin, vd Sweco Elektronik AB, Fredrik Berghel, koncernchef Inission AB, Olle Hulteberg, marknadschef Inission AB och Thomas Fogelström vd Sweco Industry AB

Sweco Elektronik har sin bakgrund i Japs elektronik som startades 1987 och är ett starkt varumärke i regionen. Bolaget har för Inission en passande kundportfölj och har på ett föredömligt sätt kombinerat utveckling och produktion med ett helhetsåtagande som uppskattats hos kunderna. Sweco Elektronik har saknat tillgång till större kapacitet när produktionsvolymerna ökat, något som Inission nu kan tillföra.
– Styrkan i kombinationen Inission och Sweco Elektronik består i att våra kunder efterfrågar utveckling och konstruktion i kombination med produktion, säger Olle Hulteberg, marknadschef Inission AB. Genom att arbeta som partners med våra kunder och tidigt konstruera för låg kostnad och hög kvalitet sparar vi mycket pengar. 90-95% av kostnaden för en vara bestäms i konstruktionsfasen och vi har i tidigare kundprojekt uppnått besparingar på 20-30% genom att tidigt involvera vår kompetens. Trenden är partnering och transparens som skapar stor kundnytta helt i enlighet med Inissions anda och värderingar.
Styrelse och ledning för Inission är överens om att utveckling ska vara en del av Inissions strategi. Idag kan Inission erbjuda sina kunder ett fåtal ingenjörer med utvecklings- och konstruktionskompetens. Genom förvärvet av Sweco Elektronik ökar antalet drastiskt. Inission ser en framtid där bolaget startar ett nytt affärsområde och sätter en helt ny standard för samarbeten med kunder inom kontraktstillverkning.
– Det känns spännande att bli en del av Inission och med våra nya ägare stärker vi vårt befintliga kunderbjudande ytterligare, säger Mikael Helin VD Sweco Elektronik AB under namnändring till Inission Västerås AB. Det är också trevligt att de ser värdet i vår utvecklingsavdelning och att det är en del i Inissions framtida strategi. Jag är övertygad om att vi kommer att komplettera varandra bra och hitta gemensamma affärsmöjligheter, samtidigt som vi har siktet inställt på tillväxt. Utifrån detta är jag förvissad om att affären är positiv både för våra medarbetare och våra kunder.
Köpeskillingen för förvärvet av Sweco Elektronik uppgår till 19,5 MSEK skuld- och kassafritt med en goodwill om ca 6,5 MSEK. Hela köpeskillingen har betalats kontant på tillträdesdagen 2019-04-30 och finansierats med egna medel. Säljare är SwecoAB.
Sweco Elektronik kommer att byta namn till Inission Västerås AB.

Comments are closed.