Kraftelektronik i SiC från Microchip

Via dotterbolaget Microsemi producerar nu Microchip en familj SiC-kraftkretsar. Tillsammans med Microchips styrkretsar (MCUer) och analoga lösningar bidrar de nya SiC-kretsarna till en växande familj av tillförlitliga SiC-produkter.

Produkterna tillgodoser behovet av förbättrad systemverkningsgrad, tålighet och effekttäthet i elfordon och andra tillämpningar som kräver hög effekt inom marknader för industri, flyg- och rymd samt försvar.
Microchips 700 V SiC MOSFETar samt 700 V och 1 200 V SiC Schottky-barriärdioder (SBDer) utökar den existerande portföljen av SiC-kraftmoduler. De dryga 35 diskreta produkter som har lagts till Microchips portfölj finns för volymtillverkning och stöds av fullständiga utvecklingstjänster, verktyg och referenskonstruktioner samt erbjuder enastående tålighet som påvisats genom omfattande testning. Den breda familjen av SiC-baserade kretsar, diskreta kretsar och kraftmoduler erbjuds med en rad olika spänningar, märkström och kapslar.
Microchips SiC MOSFETar och SBDer erbjuder energieffektiv switchning vid högre frekvenser och klarar tålighetstest på nivåer som betraktas som kritiska för garanterad tillförlitlighet på lång sikt. Enligt företagets har deras SiC-SBDer ungefär 20 procent bättre prestanda jämfört med andra SiC-dioder vid sådana tålighetstest (UIS, Unclamped Inductive Switching) som mäter hur väl kretsarna kan motstå försämring eller förtida fel under lavinartade förhållanden, som uppstår då en spänningsspik överstiger kretsens genomslagsspänning. Företagets SiC-MOSFETar ger också bättre resultat än alternativen i sådana tålighetstester, vilket visar på den utmärka skärmningen av grindens oxid och en kanalintegritet vars parametrar försämras mycket lite under dess livslängd även efter 100 000 cykler av upprepad UIS-testning.
Den utökade SiC-portföljen stöds av en rad olika SiC SPICE-modeller, referenskonstruktioner för SiC-drivkort och en referenskonstruktion för effektfaktorkorrigering (PFC). Samtliga av företagets SiC-produkter är tillgängliga i tillverkningsvolymer tillsammans med tillhörande stödutbud. Ett antal olika krets- och kapselalternativ finns tillgängliga för SiC-baserade MOSFETar och dioder.

Comments are closed.