Samarbete om interaktiva tjänster

Ett vad som beskrivs som ett strategiskt viktigt samarbetsavtal har slutits mellan Norrköping Science Park och Fiber Optic Valley AB. Ett samarbete som ska ge ett starkare nationellt center för utveckling av interaktiva tjänster.

Syftet med samarbetet är att samverka för att få synergieffekter inom exempelvis områdena interaktiva tjänster och fiber till hemmet. Ett samarbete som helt enkelt ska generera ett starkare nationellt center för utveckling av interaktions- och tjänstedesignlösningar, där ett av många exempel kan vara möjligheten att kommunicera med sin vårdgivare genom tal och bild, direkt via tv:n i hemmet.

Samarbetet sker bland annat genom gemensamma aktiviteter och projekt, men även genom marknadsföring inför projekt eller gentemot gemensamma intressenter. Norrköping Science Park drivs i nära samarbete mellan Linköpings Universitet (LiU), Norrköpings kommun och näringslivet.

Comments are closed.