Infrastruktur för trådlös kommunikation bättre än väntat

Det fanns inga tvivel. 2009 skulle bli ett dåligt år och vid årets början fanns farhågor att marknaden för trådlös infrastruktur investeringsmässigt sett skulle rasa med så mycket som 10 – 12 procent. Nu blev det inte så, enligt analysföretaget ABI Research.

Enligt en nyligen utgiven studie menar ABI Research att den slutliga bedömningen av 2009 blev betydligt bättre än så.
– Det fanns bestämt en nedgång inom marknaden för trådlös infrastruktur. Men vår analys visar att ett övergripande CAPEX endast gick ner med runt 5 procent, jämfört med 2008, säger practice director Aditya Kaul.

Enligt rapporten visar det sig att teleoperatörer åter började investera under andra delen av 2009. Den nordamerikanska marknaden fick bevittna kontinuerliga investeringar genomförda av företag såsom Verizon med sitt LTE-nätverk och Clearwire med sin utbyggnad av WiMAX

– Den största positiva påverkan kom från Kina med 243 000 nybyggda basstationer under 2009, vilket verkligen behöll "momentum" igång. I något som visat sig vara ett fall av god "timing", blev 3G-spektrum tillgängligt i början på året vilket ledde till en utbyggnad under året, menar Kaul.

Då siffran över nya basstationer i Kina är mycket hög ställde Elektronik i Norden frågan om nybyggnaden av 3G-basstationer verkligen var så kraftfull i Kina i fjol. Det har nu bekräftats av Aditya Kaul att siffran är korrekt.

I Indien gjorde 3G spektrumfrågor att marknaden avtog till viss del under 2009. Afrika såg ett fortsatt "momentum" i investeringar i basstationer, med Huawei som leverantör och finansiär i regionen.

När den mobila kapacitetsbristen började påverka teleoperatörerna under 2009 blev det även för många av dem så att uppgraderingar blev ett högprioriterat område. Även en del konsolideringar inträffade när Nortel gick i konkurs och Cisco köpte Starent inom sitt område för själva kärnan i nätverk. 2009 var även ett år då tjänster att driva nät ökade i tyngd för trådlösa OEM:s, och växte till en marknad som uppskattningsvis är värd $7 miljarder, enligt ABI Researchs rapport.

Comments are closed.