Elcoteq och Philips Lighting ingår samarbete

I linje med sin strategi att stärka sina möjligheter inom nya produktsegment med tillväxtpotential har Elcoteq ingått ett samarbetesavtal med Philips Lighting.

Avtalet avser den globala marknaden och enligt avtalet ska Elcoteq bland annat förse Philips Lighting med tillverkningstjänster och tjänster inom produktutveckling.

Avtalet avser så kallad Solid-State Lighting (SSL), en typ av energieffektiv belysning som använder LED:s, organiska ljusemitterande dioder (OLED) eller så kallade "polymer light emitting diods", (PLED) som ljuskällor.

– Vi är mycket nöjda med att utöka vårt partnerskap med Philips och starta samarbetet med Philips Lighting. Det här avtalet blir vårt entré inom ett nytt, snabbt växande marknadssegment. – Solid-State Lighting – som passar våra förmågor och vårt nätverk för tillverkning extremt bra. Vi ser fram emot att bygga ett globalt samarbete med Philips även inom detta nya marknadssegmentet, säger Vesa Keränen, chef för Elcoteq's Consumer Electronics Business Unit.

Elcoteq har redan startat produktionen av SLL-produkter i sin fabrik i Dongguan i Kina. Produktionen kommer att utökas även till andra länder där företaget har produktionsanläggningar, vilket inkluderar Mexiko och Ungern under innevarande år, 2010.

Comments are closed.