Infineon reducerar kostnader

Infineon rapporterar framgång för sitt program för kostnadsreduceringar, IFX10+, men omsättningen fortsätter att minska. Bäst går området Wireless Solutions (WLS).

Andra kvartalet (per den(31 mars) i Infineons verksamhetsår, visade per den 31 mars fortsatt minskning av omsättningen, 10 procent ned till 747 miljoner euro. Förlusten blev 110 miljoner euro, jämfört med 102 miljoner för första kvartalet.
– Våra fortsatta kostnadsminskningar var mycket goda och en omsättning enligt förväntan trots en utmanande marknadssituation. Under vårt verksamhetsårs första halvår minskade vi investeringskostnader och arbetande kapital kraftigt för att uppnå ett positivt kassaflöde. Vi har nu genomfört det effektivaste program för kostnadsreduceringar som Infineon någonsin har haft, säger Peter Bauer, vd för Infineon Technologies AG.
Minskningen i omsättning har drabbat fyra affärsområden: Industrial & Multimarket (IMM), Chip Card & Security (CCS), Wireline Communications (WLC) samt Automotive (ATV). Däremot ökade området Wireless Solutions (WLS) trots en minskande marknad. Infineon tog marknadsandelar.
Infineon tror att nästa verksamhetskvartal (april, maj, juni) kommer att innebära 10 procents ökning av omsättningen. Framför allt är det WLS som driver den, men man väntar även en positiv vändning för övriga segment.
Hela verksamhetsåret 2009 förväntas ge 20 procent lägre omsättning jämfört med verksamhetsåret 2008 och resultatet antas bli negativt.

Comments are closed.