Qfab ökade 23 procent

Det brutna räkenskapsåret, maj 2008 till april 2009, för Qfab Elektronik AB innebär ett rekordår. Omsättningen hamnade på dryga 14,5 miljoner kronor.

– Vi lämnar ett verksamhetsår bakom oss som vi är mycket nöjda med, inte minst med tanke på att vi åstadkommit denna ökning i kristider, säger Christian Löfgren, vd för Qfab.
Under året har verksamheten fått nya ägare, man har inarbetat det nya företagsnamnet och lyckats få en handfull nya kunder.
För ett år sedan satsade Qfab på en koncentration på närområdet, i Stockholm och Mälardalen. Satsningen har fallit väl ut och visar att man med framgång kan producera lokal mellanvolymselektronik som är konkurrenskraftig vad gäller både pris, kvalitet och leveranstid.
– Vår bedömning är att vi 2009-2010 kommer att ha ytterligare tillväxt i bolaget, dock, med tanke på det allmänna konjunkturläget, kommer ökningen troligtvis inte bli i nivå med årets.
Qfab Elektronik AB tillverkar på kontrakt kretskort, kablage, apparater och system och täcker hela kedjan från produktionsanpassning och materialinköp till sluttest, lagerhållning och logistik.

Comments are closed.