InCoax får in sju miljoner i nyemission

InCoax Networks utvecklar och säljer innovativa accesslösningar för snabbt bredband i fastighetsnät. I en nyemission har befintliga och nya investerare, bland andra Almi Invest och Norrlandsfonden, investerat sju miljoner kronor i företaget.

InCoax har ett etablerat alternativ till att dra nya datakablar i fastigheten. Genom att använda fastighetens befintliga centralantennsystem kan snabbt bredband och IPTV distribueras samma väg som vanlig TV, utan ny kabeldragning. Undviks ny kabeldragning sparas flera tusen kronor per lägenhet. Det gäller inte minst i övriga Europa där operatörerna ofta måste bekosta fastighetsnätet och nya kablar blir ekonomiskt omöjliga.

InCoax teknologi använder ett outnyttjat frekvensområde i fastighetens centralantennsystem ovanför 862 MHz. En fiberanslutning från stadsnätet dras till en anslutningspunkt i fastighetens källare. Via en källarenhet vidarebefordras bredbandstrafiken genom centralantennsystemet till ett modem i varje lägenhet. Tekniken ger idag dubbelriktad datakommunikation på 100 Mbit/s.

Nyemissionen ger InCoax ökat rörelsekapital för att klara tillväxt och expansion i Norden och i Europa. InCoax’s accesslösningar finns i dag installerade i bland annat Stockholm, Uppsala, Lund, Linköping och Finland. Operatörer som använder tekniken finns i Sverige och Finland.

– Vi är mycket nöjda med Almis och Norrlandsfondens förtroende för InCoax Networks. Vår teknologi är ju unik. Det ger oss möjlighet att expandera snabbare, inte minst i Europa, säger Thomas Svensson, vd för InCoax Networks Europe AB.

I Europa finns det 167 miljoner lägenheter i flerfamiljhus och det skulle kosta 500 miljarder kronor att dra ny fiber eller datakabel till dessa lägenheter. Denna kostnad kan nu till stora delar reduceras med InCoax bredbandslösning över existerande koaxialkabel. Flera stora operatörer har redan visat intresse för InCoax GoCA-lösning (Gigabit over Coax Access), enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.