Android och iOS drar ifrån

Android och iOS drar ifrån och fanns i 85 procent av alla smarttelefoner som levererades under det andra kvartalet 2012, vilket är ett nytt rekord för Google och Apple tillsammans. Samtidigt föll BlackBerrys och Symbians respektive marknadsandelar till under fem procent, enligt analysföretaget IDC.

Den totala marknaden under andra kvartalet i år för smarttelefoner växte med 42,2 procent jämfört med samma period i fjol, till 154 miljoner levererade enheter. Vad gäller operativsystemen har Android idag en marknadsandel på 68,1 procent och iOS fanns i 16,9 procent av alla levererade smarttelefoner. .Motsvarande siffror för BlackBerry och Symbian var 4,8 procent respektive 4,4 procent. Windows Phone 7/Windows Mobile nådde 3,5 procent och Linux 2,3 procent, enligt IDC.

Android: Marknadsandelen avseende levererade enheter ökade kraftigt, från 46,9 till 68,1 procent på årsbasis. Framgången på marknaden kan direkt spåras till Samsung, som stod för 44 procent av alla levererade Android smarttelefoner under 2Q12 och svarade för en större volym än de närmaste sju andra leverantörerna av Android-baserade smarttelefoner tillsammans.

iOS: Uppnådde en tvåsiffrig tillväxt men marknadsandelen minskade (18,8-16,9%). Efterfrågan på Apples flaggskepp har svalnat nu när smarttelefonen har funnits på marknaden sedan oktober.. Operativsystemet iOS är fast som nummer två bakom Android globalt, men är större än det totala antalet smarttelefoner på övriga plattformar.

BlackBerry: Nådde en marknadsandel som inte setts sedan första kvartalet 2009. BlackBerry har förlorat en betydande andel till andra operativsystem i konsument- och företagssegmenten. BlackBerrys marknadsandel minskade med 40,9 procent på årsbasis (11,5-4,8%). Nu när RIM har försenat lanseringen av nya BlackBerry 10 smarttelefoner till 2013 är BlackBerry sårbar för konkurrens.

Symbian: Nådde en ny nadir förra kvartalet. Den 62,9-procentiga minskningen som registrerades var den skarpaste nedgången någonsin på årsbasis (2Q11-2Q12) från 16,9 till 4,4 procent och beror förstås även på Nokias beslut att satsa på Windows Phone.

Windows Phone 7/Windows Mobile:
Har minskat klyftan mellan sig själv och BlackBerry sista kvartalet i ett försök att bli nummer tre i mobila OS-termer avseende marknadsandelar. Ökningen av andelen (2,3-3,5%) som gjordes förra kvartalet beror mest på Nokia, som nästan fördubblade sina leveranser av Lumia/Windows sekventiellt. Även om man närmar sig tredjeplatsen är Windows Phone fortfarande en avlägsen konkurrent till Android och iOS. Microsoft kommer att behöva generera ytterligare fart från de Windows Phone 8-baserade enheter som kommer att introduceras i höst, om klyftan ska minska ytterligare mellan sig själv och de tre mobila OS-ledarna, enligt IDC.

Linux: Är en kategori som till stor del består av leveranser av Samsungs Bada. Linux marknadsandelminskade (3-2,3%) på årsbasis när Samsungs försäljning av smarttelefoner blev allt mer Android-centrerad. Dessutom har Linux OS-beroende leverantörer såsom Panasonic också flyttat över till Android, vilket bidrog till minskningen.

Comments are closed.