IMEC och Kaneka i solcellsavtal

Japanska Kaneka Corporation och det europeiska forskningscentret IMEC har tecknat ett bilateralt avtal om samarbete kring solceller och Kaneka kommer därför inkorporera sitt europeiska Photovoltaics Laboratory hos IMEC i Leuven i Belgien.

Genom forskningssamarbetet kommer Kaneka att få möjligheter att ytterligare förbättra sina befintliga solceller i tunnfilm samt även utveckla sin nästa generation av solceller. Avtalet uppges vara i linje med Kanekas strategi att undersöka en expansion av tillverkningskapaciteten av solceller till motsvarande 1 Gigawatt fram till år 2015. Beslutet att etablera ett europeiskt labb motiveras genom behovet av att finnas på plats, och i framtiden även ha tillverkning, nära den snabbt växande europeiska PV-marknaden, (Photovoltaics).

Kanekas europeiska PV-laboratorium kommer bli det första FoU-labbet hos en japansk solcellstillverkare utanför Japan.
– Genom ett tätt samarbete med IMECs forskningsteam kommer vi förbättra Kanekas nuvarande solceller i tunnfilm och utveckla en ny industriell hetro-junction solcellsteknologi, säger Dr. Kenji Yamamoto, som blir chef för laboratoriet.

IMEC kommer att kombinera sin kiselwaferprocess, kretsteknologi, och sin expertis inom optik, mikromekanik och fotonik för att förbättra Kanekas amorft kisel/ mikrokristallint kisel (a-Si/uc-Si) solceller. Enligt de båda parterna kommer samarbetet även att innefatta en a-Si:H hetero-junction baserad solcellsteknologi med en förväntad effektivitet på mer än 20 procent för stora celler i en industriell process.

Comments are closed.