Nujira satsar på militära användare

Nujiras integrerade lösning för modulering av slutsteg, HAT, har nu anpassats för användning i militära radiosystem. Verksamheten tryggas med en ny investeringsrunda där Environmental Technologies Fund, tillsammans med tidigare investerare, går in med 10 miljoner pund.

Ett problem som hela radioindustrin arbetar med är att höja verkningsgraden i radioslutsteg. En av metoderna beskrivs som ”envelope tracking and restoration” vilken innebär att envelopen på ingångssignalen till slutsteget detekteras, förstärks och sedan amplitudmodulerar slutsteget. Detta kan då drivas olinjärt (klass C, D, E eller F) för att uppnå hög verkningsgrad.
Problemet har hittills varit att skapa en lösning med tillräckligt hög bandbredd. Nujira kallar sin lösning HAT (”High Accuracy Tracking”) och har tagit fram integrerade konstruktioner för basstationer, mobiltelefoner och TV-sändare.
I juli demonstrerade man hur tekniken kunde användas för att skapa ett modulerat slutsteg för WCDMA med 4 bärvågor på 2,1 MHz, där man uppnådde 63 procents verkningsgrad genom att använda en GaN-sluttransistor i klass F i kombination med HAT-tekniken. Verkningsgraden är dubbelt så hög som vid konventionell teknik. HAT-tekniken var implementerad i effektmodulatorn Coolteq.h och man använde även sin teknik Coolteq.b för digital fördistorsion. Den senare har funnits i två år som programvara. Nu är signalbehandlingen implementerad i hårdvara.
Idag (2009 09 14) tar man steget till militära applikationer. Där ser man möjligheter till att kunna sänka vikten tack vare 30 procents lägre effektförbrukning, vilket kan överföras till 42 procents längre batterilivslängd. Siffrorna ger en jämförelse gentemot dagens utrustning för ”Soldier Radio Waveform” (QAM).
Att höja verkningsgraden är nödvändigt eftersom utrustning för morgondagens nätverksbaserade försvar, där tal, data och videoinformation överföres mellan enheterna, kan komma att dra fyra gånger så hög effekt (med konventionell teknik) som dagens frekvenshoppande AM/FM-tekniker.
Eftersom nya sändningstekniker, som bygger på QAM eller OFDM, liknar dem för 4G är det nu möjligt för Nujira att överföra sin teknik till militärmarknaden.
Den senaste finansieringsrundan, där Environmental Technologies Fund tillsammans med tidigare investerare går in med 10 miljoner pund, betyder att företaget kan fortsätta att investera. Företagets grundare och CEO räknar med att ”break even” skall nås mot slutet av 2010 eller i början av 2011.

 

Comments are closed.