IEEE har ratificerat 802.11n-2009

Standardiseringsorganet inom IEEE har ratificerat 802.11n-2009, vilket möjliggör en kraftigt förbättrad skalbarhet och högre datatakter för wlan. Ändringen i IEEE-802.11-standarden möjliggör också att wlan baserade på ändringarna kan samexistera med äldre, redan installerade system.

IEEE802.11n-2009 definierar mekanismerna som möjliggör betydligt förbättrade datatakter och datagenomströmning för wlan. Det nya tillägget har tagits fram till hjälp för industrin inom datakommunikationsområdet att adressera det ökande behovet för företag-, hem- och publika wlan avseende filöverföringar med högre bandbredd och nästa generations tillämpningar inom multimedia.

De 560-sidorna 802.11n-tillägget kommer möjliggöra signifikant mer skalbara wlan som levererar 10 gånger högre datatakter än vad som tidigare var definierat och som samtidigt kan samexistera med äldre system och säkerhetsimplementeringar. Tillägget definierar modifieringar till både 802.11 physical layer (PHY) och 802.11 Medium Access Control Layer (MAC) så att operativa moder i nätverket möjliggörs för mycket högre genomströmning, minst 100 Mb/s, uppmätt vid MAC data service access point (SAP).

– När vi startade 2002 var många teknologier adresserade till 802.11n relaterade till forskning vid universitet och hade inte implementerats. Prestandaförbättringarna i 802.11n kommer att förändra wlan-användarnas upplevelser och ratificeringen av tillägget sätter en startpunkt för en ny våg av applikationer, innovationer och skapande av nya möjligheter på marknaden, säger Bruce Kraemer, Chair of the IEEE Wireless LAN Working Group.

– Tillägget kommer att möjliggöra ett dramatiskt kliv framåt avseende wlan skalbarhet och med endast en liten anknuten kostnadsökning för industrin och dess slutanvändare, säger Paul Nikolich, IEEE 802 LAN/MAN Standards Committee Chairman.

Den ratificierade standarden är döpt till: IEEE802.11n-2009. Standard for information technology– Telecommunications and information exchange between systems – Local and Metropolitan Area Networks – Specific Requirements-Part 11; Wireless LAN Medium Access Control (MAC) & Physical Layer specifications Enhancement for Higher Throughput.

Comments are closed.