IBM startar nytt energiforskningsinstitut

IBM meddelar att de nu tagit initiativet till att starta ett nytt energiforskningsinstitut – ett industriellt forskningssamarbete som uppges syfta till att påskynda innovationer inom den globala energimarknaden. Hydro-Québec (Kanada), Alliander (Nederländerna) och DTE Energy (USA) är de första medlemmarna i samarbetet.

 

”The Smarter Energy Research Institute” kommer att agera utifrån IBM:s globala nätverk, inklusive dess ”Smarter Energy Lab” vid TJ Watson Research Center i Yorktown Heights, N.Y.
Foto: Jon Simon/Feature Photo Service

Institutet som döpts till Smarter Energy Research Institute är ett nytt samarbete mellan företagsforskning och energi- och allmännyttiga företag som handlar om att ”omvandla” ledande energibolag med hjälp av prediktiv analys, system för optimering och avancerade beräkningar för att leverera bättre tjänster till sina kunder.

Genom att kombinera IBM:s forskningskompetens inom områdena matematiska vetenskaper, datavetenskap och högpresterande datorer med kraftteknik och operativ kunskap hos de deltagande medlemmarna kommer institutet att fokusera på fem grundläggande ”innovationsspår” och att bedriva gemensam forskning där delade investeringar, kunskap och kapacitet kommer att gynna alla medlemmar. Varje företag kommer att identifiera och vara aktiva i upp till två av dessa spår som matchar deras respektive verksamhet och operativa prioriteringar. Områdena som utpekas är:

  • Outage Planning Optimization – att minska den tid en kund är utan ström.
  • Asset Management Optimization – att förbättra fördelningen av kapital och operativa kostnader vid uppgraderingar och underhåll.
  • Integration of Renewables and Distributed Energy Resources (DER) – att möta regulatoriska mål för förnybara energiresursers integration och distribution med samtidig systemstabilitet.
  • Wide-Area Situational Awareness – att upptäcka avvikelser i nätet i realtid för att förbättra uthållighet, tillförlitlighet och energikvalitet.
  • The Participatory Network – att genom en med en ”engagemangsmodell” förändra relationer med konsumenter.

Comments are closed.