Mäter effekter från elektromagnetiska pulser

Vad händer med elektroniken när den utsätts för starka elektromagnetiska pulser? Försvarets materielverk (FMV):s tester kan ge vägledning hur man skyddar fordon, flyg och ledningssystem, rapporterar myndigheten.

 

Upp mot en megavolt kan släppas loss via en så kallad Marxgenerator mellan tak och jord vid FMV:s provanläggning. Bilden visar artilleripjäsen Archer som rullats in under den 90-meter långa byggnaden vid FMV:s provanläggning i Linköping.
Foto: Pia Ericsson, FMV.

– Hotet från elektromagnetisk puls, eller EMP som vi säger, finns med i kravspecifikationerna på materielen. Vid våra prov får vi svar på om grejerna påverkas, säger Per Bohlin, projektledare inom elmiljö på FMV T&E.

Effekterna av EMP är kända sedan 1960-talet. Vid provsprängningar med kärnladdningar i atmosfären i USA slogs kraftsystem ut på långa avstånd.

– Det här var en överraskande upptäckt och fortfarande finns elektromagnetiska pulser kvar i hotbilden. De har pekats ut som tänkbar orsak till en av sex allvarliga katastrofer för det civila samhället i USA, säger Per Bohlin.

Forskning pågår för att ta fram vapen som kan skicka ut en elektromagnetisk puls på andra sätt än genom kärnladdningar, så kallad Non-nuclear electromagnetic pulse (NNEMP). Enligt många, det perfekta vapnet, som kan lamslå ett område under lång tid samtidigt som inga människor eller byggnader kommer till skada.

Det är bakgrunden till att det finns internationella standarder för olika typer av pulser och hur man skyddar sig mot dem. FMV använder dessa standarder vid tester av materiel till det svenska försvaret.  Man brukar prata om olika typer av pulser; snabb, medel och långsam. Den långsamma har högre energi och har likheter med så kallade solstormar, där materia kastats ut från solen i samband med kraftiga explosioner i solens atmosfär.  Om en sådan är tillräckligt kraftig, kan den utkastade materian ge upphov till störningar i jordens magnetfält. Det i sin tur kan ge störningar på flera olika system, men den allvarligaste påverkan är att långa kraftkablar plockar upp dessa elektromagnetiska fält och det gör att kraftsystemens transformatorer kan slås ut.

– Vid våra prov använder vi den snabba pulsen som har högre effekt under kortare tid och är ett större hot mot provobjekt som fordon, flyg och ledningssystem. Vi kan gå in och se data på enskilda apparater och se vad som hänt när den sitter i sin rätta miljö och jämföra med tidigare mätningar på enbart apparater, säger Per Bohlin.

I den nya artilleripjäsen Archer finns en hel del elektronik. Här noterade FMV:s testteam vissa utfall vid mycket höga pulser. Det har gjort att projekt Archer vid FMV beslutat att byta ut visst kablage och vissa kontaktdon. Man kommer även att införa olika jordflätor.

Comments are closed.